Separarea De Lume

Charles Henry Mackintosh

Noul Testament ne invaţă in multe locuri că creştinul este mort faţă de lume; nu numai faţă de unele lucruri urate din lume, dar faţă de lume in toate aspectele. Atunci ce are a face un om mort cu politica? Ca creştini, noi suntem trimişi in aceasta lume cum a fost şi Hristos trimis. Ce a avut El a face cu politica lumii? El a plătit darea; asta trebuie şi noi să facem. El s-a supus autorităţilor; şi noi trebuie să facem la fel. A suferit sub puterea lumii acesteia, se poate ca şi noi să fim chemaţi la aceasta.

Ni se spune să ne rugăm pentru autorităţi şi trebuie să facem aceasta indiferent de natura sau caracterul lor. De fapt cand apostolul a scris acest principiu, sceptrul imperial era in mina unuia dintre cei mai răi oamenti care a trăit vreodată. Creştinul este invăţat să se supună autorităţilor. "Cetăţenia noastră este in ceruri". Suntem doar străini şi călători in aceasta lume. Crucea Domnului nostru a rupt orice legatură intre noi şi lume. Invierea Sa ne-a introdus intr-o lume cu totul diferită. "Voi sunteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos in Dumnezeu." Deci "Umblaţi după lucrurile de sus nu după cele de pe pămant." (Col. 3).

Ai dreptate in ce priveşte Geneza 9:6. Rămane in toată forţa sa solemnă ca o lege a guvernării lui Dumnezeu. Nu trebuie să confundăm harul evangheliei cu felul de guvernare al lui Dumnezeu faţă de lume. Creştinismul nu se interpune cu aranjamentele providenţei divine.  Creştinul este invăţat să acţioneze in har faţă de toţi, dar nu este chemarea noastră să trimitem petiţii sau să protestăm impotriva guvernului. Noi trebuie să ne rugăm pentru guvern şi trebuie să fim supuşi; sau să suferim dacă ne cere să facem ceva impotriva voiei lui Dumnezeu.

A ne amesteca in guvern este practic a nega cetăţenia noastră cerească. 2 Cor. 6:14-18 este un răspuns coclusiv la intrebarea ta. Dacă aceste versete nu guvernează conştiinţa, atunci raţionamentul este cu totul nefolositor.

"Cetăţenia noastră este in cer." "Voi sunteţi morţi şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos in Dumnezeu." Ce are un om mort de a face cu politica? Creştinul a murit in Hristos - mort faţă de păcat, faţă de lege, faţă de lume. Deci cum il vede Dumenezeu nu este mai mult decat un om mort, dar inviat in Hristos - inviat faţă de Dumnezeu, viu faţă de tot ce este spiritual, ceresc, divin. El este in creaţia nouă. El a terminat cu lumea in duh şi principiu. El este in lume doar ca un străin şi călător, să trăiască in ea ca un om spiritual, ceresc. "Dacă cineva este in Hristos, el este o creaţie nouă."