Hvad vi tror på

Hvad vi tror på:

Vi samles som kristne, ved Jesu Kristi navn alene, og har ikke noget konfessionelt tilhørsforhold (1. Korinther 1:9-10).

Vi er alle kendt som ”brødre,” et navn som Herren Jesus brugte om os (Lukas 8:21, Hebræerne 2:11-12).

Vi tror på, at bibelen er Guds inspirerede ord (2. Timotheus 3:16), hvori han har åbenbaret sig selv for sine skabninger (Hebræerne 4:12-13).

Vi tror på, at alle har brug for en frelser, og at bibelen præsenterer os for denne frelser, Herren Jesus Kristus, som skabte fuldstændig forsoning for vores synder på Golgatas kors (Romerne 3:23, ApG 13:38-39, 1. Johannes 5:12-13). Herudover tror vi på, at enhver som godtager evangeliet bliver ”født på ny” (1. Peter 1:23), forseglet med Helligånden (Efeserne 1:13), og bliver lemmer på Kristi legeme (1. Korinther 12:12-13).

Vi tror på, at Herren kommer efter sin brud, kirken, som kan ske når som helst (1. Thessaloniker 4:13-18, Efeserne 5:25-27). I lyset af dette salige håb (Titus 2:13) tror vi desuden på, at dét, verden har brug for i dag, er en tilbagevenden til Guds Ord, som er det eneste der kan skabe en åndelig vækkelse (Hebræerne 4:12).

Vi prædiker Kristus som korsfæstet for vores synder, oprejst for vores retfærdiggørelses skyld, og kommende igen for at bortrykke sin kirke (1. Korinther 15:3, Romerne 4:25, 1. Thessaloniker 4:13-17).

 

”De, som tog imod hans ord, blev døbt … De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne … Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst” (ApG 2:41-42, 47)