Memo! 5 ting du bør vide

•  Guds domsafsigelse

Ingen gør godt, ikke en eneste… for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud (Romerne 3:12; 23).

•  Guds straf

Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det (Galaterne 3:10). Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn (Johannes 3:18).

•  Hvad Gud har gjort for dig

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Johannes 3:16). Kristus døde for vore synder efter Skrifterne (1. Korinther 15:3). Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld (Galaterne 3:13).

•  Din eneste mulighed

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Johannes 1:12).

•  Dit eneste håb

Den, der tror på Sønnen har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet (Johannes 3:36). Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke give mennesket noget andet navn … som vi kan blive frelst ved (ApG 4:12).