Upute za čitanje Biblije

Raymond K. Campbell

Ako želimo upoznati i razumjeti Bibliju moramo ju pažljivo i sistematski istraživati. Samo povremeno i besciljno čitanje Pisma neće nam biti od velike koristi. Samo čitanje, bez razmišljanja o pročitanom, ne može se smatrati proučavanjem te nam neće pružiti nikakav napredak.

Proučavati znači usredotočiti razmišljanje na neki predmet te se revno njim baviti. To podrazumijeva temeljito razmišljanje. Tako je to u svakoj struci. Stoga kao kršćani ne smijemo zaboraviti da i Bibliju moramo proučavati na sličan način ako želimo upoznati i shvatiti njezina učenja i upute.

U 2. Timoteju 2,15 Pavao opominje svoje dijete u vjeri: „Marljivo nastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječistine.“ Izraz „ispravno razlagati riječistine“ podrazumijeva važnost pažljivog istraživanja Božje riječi. Treba se upoznati s Biblijom i razumjeti sva područja na koja se ona odnosi, kako bi se moglo ispravno razlučivati njezinu istinu u pogledu Židova, Naroda i Božje Crkve (1.Kor 10,32). Nitko ne može biti koristan sluga ako ne poznaje Božje misli objavljene u njegovoj Riječi. Tu spoznaju može se dobiti samo marljivim istraživanjem Riječi, i to uz molitvu i revno provođenje Riječi u vlastitom životu.

Proučavati Pismo također znači razmišljati o nekom predmetu. U Bibliji nalazimo čitav niz odlomaka koji govore o razmišljanju o Božjoj riječi i pamćenju onoga što je Bog rekao. Tako, primjerice, Pavao piše Timoteju: „O tome pomno razmišljaj, živi u tome da tvoj napredak bude očit svima“ (1.Tim 4,15). Osim toga veli mu: „Ustraj u čitanju, opominjanju, poučavanju“ (stih 13). A u svojoj posljednjoj poruci svom djetetu u vjeri, nakon što mu je priopćio važne istine i upute, piše: „Shvati što govorim! Gospodin će ti dati razumijevanje u svemu“ (2. Tim 2,7). Ovi stihovi zapovijedaju nam da razmišljamo o Božjoj riječi, da se napregnemo i da ju shvatimo. Samo će takvo proučavanje proizvesti duhovni rast i razumijevanje Božje riječi.

U divnom 119. Psalmu pisac više puta spominje razmišljanje o propisima i zakonima: „Razmišljat ću o tvojim propisima i paziti na tvoje staze“; „Razumniji sam nego svi moji učitelji, jer razmišljam o tvojim svjedočanstvima“ (stihovi 15 i 99). Posljedica ovoga je razumijevanje i sposobnost duhovnog shvaćanja.

No prilikom proučavanja objavljene Božje istine ne trebamo se zaustaviti na shvaćanju uma i srca. Psalmist nastavlja i veli: „Imam više razumijevanja nego stariji, jer držim tvoje propise“ (stih 100). Kad postupamo po Božjim naredbama te ono što smo spoznali kao Njegovu volju praktično provedemo u životu, rasti ćemo u spoznaji. Tada nećemo imati samo teoretsko znanje u glavi nego spoznaju koja se temelji na praktičnom iskustvu.