اطمینان از نجات - (Assurance of salvation - FAQs)

Michael Hardt

اطمینان از نجات

 

1) آیا اطمینان به طور خودکار با تولد تازه به وجود می آید؟

2) اطمینان در ایماندار چگونه حاصل میشود؟

3) برای بدست آوردن اطمینان چه کاری میتواینم انجام دهیم؟

4) آیا ( دوم قرنتیان 13:5) ما را ترغیب نمیکند تا خودمان را ثابت کنیم؟

5) نتیجه این اطمینان چیست؟

 

 

 

 

اطمینان از نجات

 

بر اساس حقیقت و شهادت 2010

کلمه یونانی اطمینان در عهد جدید "Plerophoria" به معنی اطمینان کامل است. این چهار بار واقع شده است: ( اول تسالونیکیان 1:5) ، (عبرانیان 6:11)، ( عبرانیان 10:22) و ( کولسیان 2:2). اطمینان از نجات، آگاهی و اطمینان خاطر کامل و استوار از نجات یافتن ، امنیت ابدی و بخشیده شدن گناهان یک بار برای همیشه است. وضعیت استقرار یافته صلح تنها متکی به فیضی که به ما نشان داده شده و براساس کاری  است که مسیح بر روی صلیب انجام داده است.( مراجعه کنید به رومیان 5:1 و افسسیان 2:5 و نامه اول یوحنا 5:13)

 

1) آیا اطمینان به طور خودکار با تولد تازه به وجود می آید؟

خیر. جایی که انجیل کامل موعظه و دریافت شده است، ممکن است این دو همزمان با هم رخ دهند، اما در برخی از موارد زمان لازم است تا ایماندار تازه متولد شده این اطمینان را دریافت کند.

این عدم اطمینان حالت طبیعی یک ایماندار نیست ( به همین دلیل کتاب مقدس در مورد آن زیاد صحبت نمیکند.) اما متاسفانه امروزه شایع شده است. به همین خاطر است که یوحنا اولین نامه خود را با این موضوع نوشت با هدف اینکه گیرندگان ممکن است بدانند که آنها زندگی ابدی خواهند داشت. ( نامه اول یوحنا 5:13)

 

2) اطمینان در ایماندار چگونه حاصل میشود؟

اساسا، اطمینان از طریق کار روح القدس در درون ما حاصل میشود. روح القدس با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم ( رومیان 8:16).

او از کلام خدا با نظم در راستای تحقق این اطمینان استفاده میکند. دقیقا همانطور که او اول از کلام  استفاده میکند تا گناه را محکوم و سپس تولد تازه ایجاد کند.

 

3) برای بدست آوردن اطمینان چه کاری میتواینم انجام دهیم؟

اولین قدم توجه به این واقعیت است که ایماندار دارای دو طبیعت است و آن طبیعت قدیمی بسیار بد، فراتر از اصلاح ، غیر قابل تغییر و بهبود ناپذیر است.

هنگامیکه این امر با ایمان محقق شد، ما باید دست از نگاه کردن به خودمان برداریم و شروع به نگریستن به مسیح و کارهای او کنیم. اگر گناهان ما بخشیده شده است فقط بخاطر نام مسیح است ( نامه اول یوحنا 2:12).

این اطمینان در احساسات ما، رشد روحانی ما ( ما در موقعیت بدی خواهیم بود تا در این باره قضاوت کنیم) ، وفاداری یا خدمت ما پیدا نخواهد شد. این اطمینان را فقط میتوان با تفکر و اعتماد به گفته های ساده کلام خدا پیدا کنیم. فقط خدا شایسته است تا درباره ارزش فداکاری مسیح قضاوت کند.

خدا مسیح را برخیزانید تا نشانه ای از ستایش و قدردانی خود باشد و سپس او را بر دست راست خویش جلال داد.( عبرانیان 10:12 و رومیان 8:34)

همچنین این نوشته شده که این مساله در مورد قدردانی خدا از خون بود نه کس دیگر( خروج 12:13).

 

4) آیا ( دوم قرنتیان 13:5) ما را ترغیب نمیکند تا خودمان را ثابت کنیم؟

در نگاه اول اینطور به نظر میرسد، آیه میگوید:" خود را بیازمایید تا ببینید در ایمان هستید یا نه؟ و خود را محک بزنید".

به هر حال نیاز است تا به کل موضوع نگاهی بیندازید که در واقع از آیه 3 شروع میشود: "زیرا شما اثبات میخواهید بر اینکه مسیح در من سخن میگوید..." مثل همیشه کلام خدا جواب را به ما میدهد. در اینجا کسانی بودند که ماموریت رسالت پولس را زیر سوال میبردند و در تلاش بودند تا او را بی اعتیار سازند.

پولس اساسا می گوید: این کاملا خارج از منطق است، فقط نگاهی به خود بیندازید. در حقیقت اینکه شما ایماندار هستید مهر تاییدی بر خدمت و ماموریت من است. پولس قرنتیان را ترغیب میکند تا خود را در ایمان به مسیح و دریافت نجات ثابت کنند تا بر آنان ثابت شوند که نجات را دریافت کرده اند.

 

5) نتیجه این اطمینان چیست؟

این اطمینان استقرار در صلح و قدردانی از لطف و محبت خدا که در آن استواریم را به ما میدهد. (رومیان 5:1.2). این ما را قادر میسازد تا از نجات خود لذت ببریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا به خود ببالیم (رومیان 5:2) همچنین س . ح . مکینتاش یک بار گفت: "شاد بودن بدون این، مثل شادی کشیدن یک خمیازه کنار ساحل می ماند که در یک لحظه به سرعت تمام میشود". همچنین تنها با اطمینان از نجات است که ما می توانیم دستورالعمل ها را دریافت کنیم و حقیقت را بیاموزیم.

همچنین یوحنا میگوید:" ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا گناهانتان بخاطر نام او آمرزیده شده است".

 بنابراین اطمینان از نجات ضروری است چرا که به ما این امکان را میدهد تا بخاطر تقرب به خدا در نهایت شادی و لذت زندگی کنیم و در ارتباط با پدر و عیسی مسیح باشیم و با روح قدم بزنیم ( رومیان 8:4) و با پرستش به حضور خدا برویم ( عبرانیان 10:22).

          برکت و سلامتی خدای زنده با همه شما باد. آمین