خداوند عیسی مسیح - بازگشت او - (Jesus Christ - His Return FAQs)

Michael Hardt

خداوند عیسی مسیح - بازگشت او

خداوند عیسی مسیح

سوالهایی که بارها پرسیده شده اند

 

1.مسیحیان در انتظار چه چیزی هستند؟

2.آیا اتفاقاتی قبل از رستاخیز مسیح رخ خواهد داد؟

3.رستاخیز برای مسیح به چه معنی است؟

4.رستاخیز برای کسانی که متعلق به  مسیح هستند چه مفهومی دارد؟

5.چگونه میتوان فهمید که دوره سختی و عذاب وجود خواهد داشت؟

6.سختی و عذاب برای ما چه مفهومی خواهد داشت؟

7.از مقدسین چه کسانی وارد دوره سختی و عذاب خواهند شد؟

8.آیا مسیحیان با آزمایشات و سختی و عذاب روبه رو خواهند شد؟

9.چه زمانی دوره سختی و عذاب اتفاق خواهد افتاد؟

10.چه اتفاقاتی در اواسط دوره سختی و عذاب رخ خواهد داد؟

11.منظور از ظهور دوباره مسیح چیست؟

12.ظهور دوباره مسیح برای اسرائیل و اروپای غربی چه مفهومی خواهد داشت؟

13.ظهور دوباره برای شخص مسیح چه مفهومی خواهد داشت؟

14.ظهور دوباره مسیح برای مسیحیان چه مفهومی خواهد داشت؟

 

 

1) مسیحیان در انتظار چه چیزی هستند؟

مسیحیان در انتظار آمدن مسیح هستند(رستاخیز) تا آنها را از این دنیا برگیرد.این اتفاق اینگونه توضیح داده شده.(اول تسالونیکیان 4:16.17)

"در همان موقع که فریاد فرمان الهی {...} شنیده میشود،خود خداوند از آسمان ه زیر خواهد امد و اول کسانیکه در ایمان به مسیح مرده اند برخواهند خواست و سپس آن کسانیکه از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در هوا با خداوند ملاقات نمایند..."

از این رو ما می آموزیم که (i) شخص خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و اینکه (ii) این ملاقات جایی در آسمان خواهد بود نه بر روی زمین.

برخی از مسیحیان تصور میکنند که باید انتظار پادشاهی بر روی زمین را بکشند و یا حتی براید راه را برای آن مهیا کنند. اما مسیح میگوید" آری من به زودی خواهم آمد" و باور درست مسیحی این است که برای این اتفاق صبر کند: "آمین،بیا ای عیسی ای خداوند"(مکاشفه 22:20)

 

2)آیا اتفاقاتی قبل از رستاخیز مسیح رخ خواهد داد؟

نه،به طور یقین هیچ چیز. رستاخیز مسیح میتواند هر لحظه واقع شود( هر لحظه ممکن است این اتفاق بیافتد)

در آیات نقل شده در سوال 1 پولس میگوید: "و از بین ما کسانی که زنده هستند...به آسمان برده خواهند شد." این نشانگر آن است که حتی در قرن اول هم مسیحیان در هر لحظه از زندگی خود در انتظار آمدن خداوند مسیح بودند و همین طور در تمام طول زندگی خود.

 

3) رستاخیز برای مسیح به چه معنی است؟

این همان اتفاقی است که مسیح تا به امروز برای آن صبر کرده است. او تازه دامادی است که برایش رسیدن به عروس بسیار مسرت بخش خواهد بود. خیلی خوب خواهد بود اگر درباره این موضوع فکر کنیم،همانطور که پولس میگوید:" خداوند دلهای شما را بسوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید"(دوم تسالونکیان 3:5 و همچنین مکاشفه یوحنا 3:10)

زمانی که مسیح بر روی زمین بود اینگونه دعا کرد:" ای پدر آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند" (یوحنا 17:24)

 

4) رستاخیز برای کسانی که متعلق به مسیح هستند چه مفهومی دارد؟

این به معنی سعادت،پایان تمام رنج ها و دردها،اشک ها و غم و اندوه خواهد بود. اما در کنار همه اینها این به این معنی است که ما برای همیشه با مسیح خواهیم بود" و بدین ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود"(اول تسالونیکیان 4:17)

همچنین در انجیل یوحنا اینگونه اشاره شده که :" دوباره می آیم و شما را نزد خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید"( یوحنا 14:3). و باز در کتاب مقدس میخوانیم که : و در پایان اشتیاق و امید عروس،خوشحالی و سعادت به کمال خواهد رسید. آیا حقیقتا این باور در قلب من و شما اینگونه است؟

 

5) چگونه میتوان فهمید که دوره سختی و عذاب وجود خواهد داشت؟

جواب را کتاب مقدس به ما می گوید: ارمیا در مورد مصیبتی در زمان یعقوب صحبت میکند (30:7)

دانیال نیز میگوید: "آنگاه چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی به وجود آمد تا آن روز نبوده است." (دانیال 12:1همچنین در انجیل متی 24:21)

 

6) سختی و عذاب برای ما چه مفهومی خواهد داشت؟

یک دوره ای از سختی ها و مصیبت ها بعد از ظهور مسیح و برگرفتن ایمانداران.

  • اول از همه، برای تمامی زمین(متی 24:6.7 و مکاشفه یوحنا 3:10).

دوم برای اسرائیل: از طرف آشوریان سختی و عذاب برای تمامی یهودیه خواهد بود. و در آنجا سختی و عذاب دخاصی برای باقی مانده ایمانداران یهودی خواهد بود، کسانی که بوسیله دجال مورد ظلم قرار خواهند گرفت.(متی 24:15)

 

7) از مقدسین چه کسانی وارد دوره سختی و عذاب خواهند شد؟

در واقع هیچ یک از مقدسین خداوند عیسی مسیح وآنان که به او تعلق دارند وارد دوره سختی و عذاب نخواهند شد وکتاب مقدس همواره به کسانی دیگر برای بودن در این دوره اشاره دارد.

  • کتاب ارمیا 30:7 درباره سختی و عذاب یعقوب می گوید و اشاره به یهودیان دارد.
  • کتاب دانیال12:1 در مورد مردم دانیال صحبت میکند- دوباره اسرائیل.
  • انجیل متی 24 در رابطه با همان اتفاق در کتاب دانیال صحبت میکند و در ادامه تعدادی دلیل اضافی می آورد که مردم مورد نظر یهودیان هستند. با اشاره به : کوههای یهودیه، روز شبات و...
  • در مکاشفه یوحنا 3:10 که مخاظب آن کلیسایی در فیلادلفیا است ومی گوید ایالتهایی که وفادار ماندند در ساعات سختی و عذاب محافظت خواهند شد و در آن آزمایش وارد نخواهند شد.
  • مکاشفه 7 نشان میدهد که مشایخ کلیسا در جایگاهی متمایز از بقیه کسانی هستند که به سختی و عذاب وارد میشوند.

در آیاتی از کتاب مقدس که به دوره سختی و عذاب اشاره میکند در همان مرحله از تقویت کردن و نیرو بخشیدن نیز میخوانیم: از مقدسین کسانی وارد دوره سختی و عذاب میشوند که عضوی از کلیسا نیستند و همچنین آنها مسیحی نیستند.

 

8) آیا مسیحیان با آزمایشات و سختی و عذاب روبه رو خواهند شد؟

بله. عیسی مسیح به رسولانش گفت: در جهان رنج و زحمت خواهید داشت(یوحنا 33:16) در مفهوم عمومی هر کس حقیقتا مسیح را دنبال کند تجربه ای سخت و حتی رنج و عذاب خواهد داشت، زیرا دنیا بر ضد مسیح است. به هر حال، رنج پیروی از مسیح کاملا با گرفتاری در دوره سختی و عذاب متفاوت است.

 

9) چه زمانی دوره سختی و عذاب اتفاق خواهد افتاد؟

در طول دوره ای هفت ساله بین دوره ظهور اولیه مسیح(رستاخیز) و پادشاهی او، در پیش گویی دانیال حدود هفتاد هفته(هر یک هفته برابر است با هفت سال) در دانیال 9، یک بازه ای بین هفته شصت و نه و هفنه هفتاد وجود دارد.(دانیال9:25.27) و پس از پایان هفته شصت و نه مسیح مصلوب خواهد شد(مسیح منقطع خواهد شد) و بعد از آن زمان کلیسا فرا می رسد، در جایی که ما در حال حاضر قرار داریم که توسط دانیال ذکر نشده و در نهایت در هفته هفتاد برگزیدگان باقی می مانند.

در طول سه سال و نیم اول این دوره سختی و عذاب، قضاوت و محاکمه خدا بر زمین قرار خواهد گرفت.(جنگ، خشکسالی و ...)(مکاشفه 6) و سه سال و نیم پایانی خیلی بدتر خواهد بود. زمان مصیبتی عظیم و بی بدیل. "زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد"(متی 24:21)

در مکاشفه یوحنا بابهای یازده تا سیزده از این نیمه دوم سختی و عذاب به عنوان سه سال و نیم، 42ماه و یا به عنوان 1260روز، نام برده شده است.

ظلم و ستم ازطرف دجال یهودی از طرف دولت دوباره تاسیس شده امپراطوری روم وارد خواهد شد. و همچنین باید اضافه کرد در آن ایام داوری خدا بر زمین خواهد بود.(مکاشفه یوحنا بابهای 6تا19)

 

10) چه اتفاقاتی در اواسط دوره سختی و عذاب رخ خواهد داد؟

در بین این یک هفته ( 7سال پیشگویی دانیال) از دوره سختی و عذاب چهار اتفاق مهم رخ خواهد داد.

  • قربانی و هدیه را متوقف خواهد ساخت( دانیال 9:27)
  • دجال (آن مرد بی دین که فرزند هلاکت است) در معبد خدا جلوس می کند و خود را خدا می خواند و طالب پرستیده شدن است.(دوم تسالونیکیان 2:4)
  • نفرت و کراهت از تاراج و ویرانی کنار گذاشته شده.
  • شیطان شکست خورده و مطرود از بهشت بر روی زمین خواهد بود.

 

11) منظور از ظهور دوباره مسیح چیست؟

خداوند عیسی مسیح در جلال و قدرت الهی خود به زمین باز خواهد گشت،به همراه فرشتگان( دوم تسالونیکیان 1:7) و بهمراه مقدسین، ایمانداران در مسیح که بعد از رستاخیز به همراه خود به آسمان برده بود.( به سوال اول و دوم مراجعه شود) (دوم تسالونیکیان 1:10)

این اتفاق در پیشگویی های عهد عتیق آمده است( دانیال 7:13.14). او بر کوه زیتون خواهد آمد (زکریا14) از همان جایی که یک بار به آسمان صعود کرد(اعمال رسولان 1:11.12)

 

12) ظهور دوباره مسیح برای اسرائیل و اروپای غربی چه مفهومی خواهد داشت؟

اسرائیل یا به طور دقیق تر،یک اقلیت در اسرائیل(باقی ماندگان) پی خواهند برد که مسیح همان کسی است که آنها( قوم اسرائیل) او را مصلوب کردند و توبه کرده و او را خواهند پذیرفت (زکریا 14:10.12ومکاشفه 1:7) و بر مابقی آنان داوری خواهد شد.

در نبوت ها از اروپای غربی به عنوان حکومت دوباره احیا شده امپراطوری روم نامبرده شده است.( مکاشفه 13) و این امپراطوری در معاهده و اتحاد "پادشاهان" به عنوان نماینده مختار و مقتدر آنها در راس امور خواهد بود.(مکاشفه17:13)  " و همگی با آن بره به جنگ برخواهند خواست،اما بره بر آنان پیروز خواهد شد"(مکاشفه17:14) و او ارتش اروپای غربی را بوسیله شمشیر دهان خویش نابود خواهد کرد. (مکاشفه 19:20)

 

13) ظهور دوباره برای شخص مسیح چه مفهومی خواهد داشت؟

این لحظه جلال و نمایش خداوند خواهد بود. او پادشاه شدن به دست انسان را رد کرده بود ( یوحنا 6:15) و خود را در نهایت فروتنی به اورشلیم پیشکش کرد. (زکریا 9:9) و (متی21:7.10). و او را مدتی کوتاه پس از آن رد کرده اند. اما پس از ظهور دوباره او،عموما به رسمیت شناخته خواهد شد. (فیلیپیان 2:10.11)

جلال یافته و تحسین شده( دوم تسالونیکیان 1:10) کسی که یکبار با تاجی از خوار مجروح گشت، تاج حقیققی پادشاهی را بر سر خواهد داشت.(مکاشفه 19:12)

" شاه شاهان و رب ارباب" (مکاشفه 19:16)

 

14) ظهور دوباره مسیح برای مسیحیان چه مفهومی خواهد داشت؟

در واقع در انتظار آمدن مسیح و مشتاق ظهور دوباره او هستند.( دوم تیموتائوس 4:8) در یک سو،برای آنان روز نمایش خواهد بود. هنگامی که نتایج کارهایی که برای مسیح کردند دیده خواهد شد.( فیلیپیان 1:6.10 و 4:1) وآنها در تحسین و جلال دادن نام خداوند شریک خواهند بود.(دوم تسالونیکیان 1:10) و در سویی دیگر، اهمیت بیشتری دارد.

که آن زمانی است که ارباب و سرور آنها- کسی که آنها از او پیروی میکردند زمانی که او توسط دیگران رد شده بود- توسط همه به رسمیت شناخته و مفتخر خواهد شد.

روز جلال و شکوه " پادشاه پادشاهان"

قطعا روز مسرت و لذت عروس او خواهد بود.

برکت خداوندمان عیسی مسیح از حال تا ابدالآباد با شما باد. آمین