خداوند عیسی مسیح – شخصیت او - (Jesus Christ - His Person - FAQs)

Michael Hardt

خداوند عیسی مسیح – شخصیت او

خداوند عیسی مسیح

سوالهایی که بارها پرسیده شده اند

 1. مسیح چه کسی است؟
 2. مسیح کیست انسان یا خدا؟
 3. آیا مرجع ديگري در کتاب مقدس وجود دارد  که نشان می دهد مسیح خدا بود؟
 4. اما چطور ممکن است او در این حین که خداست پسر خداوند هم باشد ؟
 5. تثلیث به چه معناست؟
 6. آیا مسیحیان به بیش از یک خدا ایمان دارند ؟
 7. آیا در الوهیت خداوند رتبه بندی متفاوتی وجود دارد ؟
 8. آیا در بین شخصیت های الهی (تثلیث) ارتباطی وجود دارد ؟
 9. چرا این مهم است که انسان ها بدانند که عیسی مسیح پسر ابدی است ؟

10) مسیح در یک زمان هم انسان و هم خدا است - آیا کسی می تواند این را درک کند؟

11) چرا اینقدر مهم است که مسیح هم خدابود وهم انسان؟

12) چه زمانی مسیح انسان شد؟ 

13) هنگامیکه او انسان شد آیا دیگر خدا نبود ؟

14) آیا مسیح  از انسان بودن باز ایستاد؟

15) آیا او یک روح انسانی, باطن انسانی و جسم انسانی دارد ؟

16) آیا او یک انسان همانند ما بود؟

17) اگر مسیح نمیتوانست گناه کند، چگونه میتواند وسوسه شده باشد؟

18) آیا یوسف پدر طبیعی او بود؟

19) آیا مریم مادر طبیعی او بود؟

20) آیا مریم، بنابراین، جایگاه خاصی دارد و اگر چنین باشد، آن چیست؟

 

1. مسیح چه کسی است؟

این شاید مهمترین سوال باشد که تا به حال با آن برخورد میکنید.

 عیسی گفت:‏ "شما چه می‌گویید؟‏ شما مرا که می‌دانید؟" ( متی16:15)  

و در انجیل یوحنا نوشته شده است که: "این‌ها نوشته شد تا ایمان بیاورید که عیسی همان مسیح،‏ پسر خداست و به سبب ایمانتان،‏ از طریق نام او به حیات دست یابید." (یوحنا 20:31)

او به شکل انسان آمد( توضیحات بیشتر در این باره در سوالهای 9 تا 18) و او 33 سال بر روی زمین زیست و در اخر توسط یک دادگاه رومی بیگناه اعلام شد اما مصلوب گشت. سپس پس از سه روز از مردگان برخاست و شش هفته بعد به آسمان سعود کرد. او دوباره خواهد آمد, اول برای برگرفتن آنانی که به او ایمان دارند تا با او در آسمان باشند, سپس برای داوری این جهان و برقراری پادشاهی خود در نهایت قدرت.

 

2. مسیح کیست انسان یا خدا؟

هر دو. "زیرا فقط یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد, یعنی آن انسان که مسیح عیسی است" (اول تیموتائوس2:5)

"همچنین می‌دانیم که پسر خدا آمده [...] اوست خدای حق و حیات جاویدان" (اول یوحنا 5:20)

"مسیح به لحاظ بشری از نسل آنان است, خدای ما فوق همه که او را تا به ابد سپاس باد.آمین" (رومیان 9:5)

 

3.آیا مرجع ديگري در کتاب مقدس وجود دارد  که نشان می دهد مسیح خدا بود؟

بله بسيار!

  در کتاب مقدس کاملا شکی نیست که او خدا بود. فقط موارد زیر را مدنظر داشته باشید: زمانی که جهان ساخته شد( و قبل از آن) او آنجا بود( پيدايش 1:1) (يوحنا 1:1)و در طول  عهدعتیق به عنوان "فرشته خداوند"

 (داوران 6:11.22) و غیره

 • صفات او
 • او ابدی است (اشعيا 6: 9) (میکاه 5:2)( یوحنا 8:58 و غیره)
 •  او غیر قابل تغییر است (ملاكي 3:6) (مزامیر 102:25.27)
 •  او قادر مطلق است ( مكاشفه8: 1)(فیليپيان 21: 3)
 • او همه چیز را میداند ...( یوحنا 2:25، 6:64، 1:27،21:17)
 • او در همه جا است"، (افسسيان1:23)(متی 28:20)
 • اسناد دیگر
 • او همه چیز را خلق کرد (یوحنا1:3.10 و کولسیان1:16 و عبرانیان1:2)
 • همچنین او پیش از همهٔ چیزهای دیگر وجود داشت (عبرانیان 1:3)(کولسیان 1:17)
 • او نشانگر قدرت الهی است به واسطه معجزاتی که انجام داده و تعدادی معجزه دیگر که در نام او انجام شده است. (اعمال رسولان4:10 )
 • پس باشد که همهٔ شما و همهٔ قوم اسرائیل بدانید
 • او گناهان را میبخشد.... (لوقا5:24  و کولسیان3:13)
 • او جان خود را میدهد(یوحنا 10:17.18و19:30) 
 • او از مرگ برمی خیزد(یوحنا 5:21 و 11:25)(دوم قرنتیان 1:9)
 • او غرامت ایمانداران را پرداخت (دوم قرنتیان 5:10)
 • او شایسته پرستش است(مزامیر 95:6) ( یوحنا 5:23) (لوقا 24:52)
 • او دنیا را قضاوت میکند( یوحنا 5:22) ( مکاشفه 20:12)
 •  

4. اما چطور ممکن است او در این حین که خداست پسر خداوند هم باشد ؟

در اینجا سه شخص وجود دارد :پدر،پسر و روح القدس که هر یک خداست.

 • برای پسر، سوال 2 و 3 دیده شود
 • برای پدر، منابع بسیار زیادی وجود دارد که او را "خدا و پدر" می نامند(افسسیان 1:3)
 • روح ابدی است... (عبرانیان 9:14) در هر جا حضور دارد ( مزامیر 139:7) و هم رتبه با پسر و پدر است ( متی 18:19) ( دوم قرنتیان 13:13) و (مکاشفه 1:4)

و امروز خدایان متعددی وجود ندارد،بلکه" خدا یکی است" (اول تیموتائوس 2:5) ( اول قرنتیان 8:4) (غلاطیان 3:20)

 

 

5. تثلیث به چه معناست؟

اساسا چیزی که میتوانیم بگوییم این است که سه شخص در الوهیت خداوند وجود دارد و لی همچنان خداوند واحد است...ما نمیتوانیم تثلیث را درک کنیم

 این سوالی نیست که جواب آن توسط انسان داده شود ولی این باوری است که باید قبل از پرستیدن خدا داشته باشیم.

 

 

6.آیا مسیحیان به بیش از یک خدا ایمان دارند ؟

نه.در اصل مسیحیان بر این باورند که خداوند واحد است غیر از این اتهامی از روی جهل و نادانی است...

 

 

7.آیا در الوهیت خدا رتبه بندی متفاوتی وجود دارد ؟

نه.اگر شخصی وجود دارد که به پدر و پسر و روح القدس به ترتیب اول و دوم و سوم ایمان دارد و رتبه بندی بر این موضوع قرار داده است این اشتباه است بهتر است هیچ رتبه بندی وجود نداشته باشد برای الوهیت خداوند ...

8. آیا در بین شخصیت های الهی (تثلیث) ارتباطی وجود دارد ؟

بله. مسیح پسر خداوند است.این ارتباط بین پسر و پدر خارج از سن و زمان است

خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانه خود را داد... (یوحنا  3:16) و (اشعیا 9:6)

در همان زمانی که جهان خلق شد او همچنان پسر بود ...(عبرانیان 1:2)

و حتی قبل از آفرینش جهان پدر،پسر را دوست داشت ...( یوحنا 17:24)

 

9. چرا این مهم است که انسان ها بدانند که عیسی مسیح پسر ابدی است ؟

خوب، اگر این حقیقت از بین برود، همه چیز از بین می رود.  آنچه در مورد مسیحیت بسیار ویژه است این است که مسیحیت خدای عشق است.  اما چگونه ما عشق خدا را می شناسیم؟  از آنجا که او پسر خود را بخشید، یگانه پسر خود را( نگاه کنید به یوحنا 3:16 و مقاسیه کنید با پیدایش 22:2 و مرقس 12:6) اگر کسی نپذیرد که مسیح حتی قبل از تولد بر روی زمین پسر خدا بوده است, در این صورت خدا فقط یک انسان ساده را به ما بخشیده, نه یگانه فرزند خود را. بنابراین، خدای پدر, در پسر شناخته می شود.  پسر پدر را شناخته است. اگر مسیح قبل از آمدن پسر یگانه پدر نبود, قطعا ما امروز پدر را نمی شناختیم.   

 

10. مسیح در یک زمان هم انسان و هم خدا است - آیا کسی می تواند این را درک کند؟

 نه، هیچ کس نمی تواند..  خداوند بیش از حد بزرگ است و با ذهن انسانی محدود ما قابل درک نیست..اما ما می توانیم آن را باور کنیم. "کلام خدا بود"(یوحنا1:1) و کلام، انسان شد و در میان ما سکنا گزید...( یوحنا 1:14)

 

 

11.چرا اینقدر مهم است که مسیح هم خدا بود وهم انسان؟

 اول از همه، این خیلی مهم است چون به شخص مسیح مربوط میشود. اگر یک معلم شریعت مسیح را تعلیم ندهد نباید پذیرفته شود. (نامه دوم یوحنا 9تا 11)

اما در وهله دوم این خیلی مهم است چرا که اگر اینطور نبود در اینصورت  مسیح کار رستگاری را نمیتوانست تمام کند. او باید انسان می شد و مطابق اراده پدر میمرد. و او باید خدا می بود تا ما را با قدرت الهی خویش رستگاری بخشد. " او  بواسطه خویش گناهان ما را پاک کرده است"( عبرانیان 1:3) (کولسیان 1:19)

 همچنین، او خدایی کامل و همچنین انسانی کامل بود تا واسطه ای بین خدا و انسان باشد . (اول تیماتائوس 2:5)

در اصل یک واسطه کسی است که بتواند دست خود را بر شانه های دو طرفی که قرار است بین انها وساطط کند بگزارد.( ایوب 9:33)

 

12.چه زمانی مسیح انسان شد؟ 

  حدود 2000 سال پیش، زمانی که او در بیت لحم متولد شد (نگاه کنید به میکاه5:2 )(لوقا 2:4 تا7). این نقطه ای  از زمان است که خدا آن را  "کامل بودن زمان " می نامد ... انسان در هر راه آزمایش شد و به طور کامل ناکام شد این زمانی است که خدا پسر خود را فرستاد و در او سخن گفت: از طریق (یا در) شخص او( عبرانیان 1:1.2)

 

13.هنگامیکه او انسان شد آیا دیگر خدا نبود ؟

نه.او خدا بود و هست و همیشه خواهد بود. این بدیهی است. خدا ابدی است و نمیتواند از خدا بودن خود دست بکشد. (کولسیان 1:19 و 2:9)

 

 

 

14. آیا مسیح  از انسان بودن باز ایستاد؟

 نه. از میان مردگان برخاست (اول قرنتیان 15) و به آسمان صعود کرد و در حال حاضر به عنوان یک مرد جلال یافته در آسمان است... این مهم است زیرا او اکنون کاهن اعظم ماست.. و کسی نیست که نتواند با ما همدردی کند چرا که او یک انسان بوده و هست و کاملا خوب میداند که آزمایش و وسوسه شدن چگونه است (البته در نظر داشته باشیم که او هیچ وقت ذات و طبیعت گناهکار نداشته و نخواهد داشت). وقتی که عیسی مسیح در قدرت و جلال خود ظهور کند او همچنان "پسر انسان" خواهد بود.  (متی 26:64)

 

15.آیا او یک روح انسانی, جان انسانی و جسم انسانی دارد ؟

بله. او یک انسان واقعی بود و یک انسان کامل ترکیبی از بدن، روح و جان میباشد. (اول تسالونیکیان 5:23).

 • به عنوان بدن مسیح، او می گوید" اما بدنی برای من مهیا ساختی"(عبرانیان 10:5)
 • در رابطه با روح او، میگوید" در روح برآشفت و سخت منقلب گشت"(یوحنا 11:33). قطعا این آیه اشاره به روح القدس ندارد. بلکه منظور روح انسانی عیسی مسیح است.
 • در رابطه با جان او مراجعه کنید به( یوحنا 12:27):" اکنون جان من مضطرب است".

چقدر زیباست که میتوانیم چنین آیاتی را در مورد  انسانیت کامل عیسی مسیح ببینیم.

 

16.آیا او یک انسان همانند ما بود؟

بله، بجز گناه. هر نسل از آدم (که شامل هر مرد، زن و کودک زنده امروز) ذات و طبیعت گناهکار دارند. (رومیان5)  

اما خداوند عیسی ذات و طبیعت گناه نداشت. "او در تمام موارد وسوسه شده بود مانند ما، اما گناه نکرد"(عبرانیان 4:15)

 • مسیح هیچ عمل شرارت باری مرتکب نشد "او هیچ گناهی نکرد" (اول پطرس 2:22 )
 • مسیح  گناه را نمی شناخت "کسی که گناه را نشناخت"(دوم قرنتیان 5:21)
 •  و هیچ گناهی (یعنی طبیعت گناه آلود) در او وجود نداشت و بنابراین او گناه نکرد (اول یوحنا 3:5.9)

 

17.اگر مسیح نمیتوانست گناه کند، چگونه میتواند وسوسه شده باشد؟

  انجیل نشان می دهد که مسیح توسط شیطان وسوسه شد (میکاه 1:13) به این معنی که شیطان او را وسوسه کرد، اما چیزی در او وجود نداشت که به آنها پاسخ دهد. این جایی است که او از همه ما متمایز میشود: همه ما تمایل داریم تا به وسوسه های شیطان، شهوت چشم ها، شهوت گوشت و غرور زندگی پاسخ دهیم زیرا در گوشت ما گناه وجود دارد( اول یوحنا 2:16). طبیعت گناه در ماست، اما در مسیح نبود. بنابراین او آموزده نشد تا گناه کند بلکه تا ثابت کند که هیچ رغبتی به گناه ندارد.

 

18.آیا یوسف پدر طبیعی او بود؟

 نه. مسیح یک پدر انسانی نداشت. جبرییل به مریم گفت: "روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت اعلاء تو را محاصره خواهد کرد؛ در نتیجه نیز آنچه که از تو به دنیا می آید، پسر خداست" (لوقا 1:35) جالب است بدانیم که مردی که این انجیل را نوشته یک پزشک بوده است. انجیل متی این را تایید می کند. هنگامی که یوسف متوجه شد که مریم در انتظار یک کودک است، می خواست او را  پنهانی ترک کند.  اما فرشته ی خداوند به او ظاهر شد و به او گفت که این کار را انجام نده و از آن نترس، زیرا «آنچه در اوست، از روح القدس است».  چه کسی می توانست به روش واضحتری برای بیان آن فکر کند؟ و در نهایت بوسیله کلام خدا، شک و تردید یوسف از بین رفت. "اما با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد، و یوسف او را عیسی نامید". (متی 1:25)

 

19.آیا مریم مادر طبیعی او بود؟

  بله...  حتی پیشگویی اولیه در مورد خداوند به او به عنوان نسل زن اشاره می کند (پیدایش:3:15)  پولس رسول می گوید که یکی از مزایای بنی اسرائیل این بود: "پدران ما از نسل آنانند و مسیح از لحاظ نَسَبی از پدران ما آمد.‏ خدا را که فوق همه است،‏ تا ابد سپاس باد!‏ آمین.‏" (رومیان 9:5). علاوه بر این، در (یوحنا 7:42)می خوانیم،آیا کتاب مقدس نگفته است که مسیح از نسل داوود می آید؟  در( رومیان 1:3) آیات بسیار روشنی وجود دارد که نشانگر این است که مسیح " از نسل داوود" بود.  همچنین نگاه کنید به (دوم تیموتیاس 8: 2)

 

 

20.آیا مریم، بنابراین، جایگاه خاصی دارد و اگر چنین باشد، آن چیست؟

 بله، جبرییل به او گفت: " تو را در میان زنان برکت دادیم" (لوقا 1:28) و کمی بعد الیزابت، پر از روح القدس، همان کلمات را برای او تکرار می کند.این یک امتیاز بزرگ بود که مادر طبیعی مسیح به عنوان یک انسان باشد.

با این حال، مردان عاقل از شرق به اورشلیم آمدند " زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. (متی 2: 2) "ستاره ایی که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها میرفت تا سرانجام برفراز مکانی که کودک آنجا بود باز ایستاد"(متی 2:9).  قابل توجه است که می گوید: ... آنها فرزند جوان را با مریم دیدند،روی بر زمین نهاده  وشروع به پرستیدن او کردند"(متی 2:11)

آنهایی که برای مریم ارزش و احترام قائل بودند باید به نصیحت های او نیز احترام بگذارند. "آنچه را که به شما می گوید، انجام دهید" ( یوحنا 2:5)

 کلامی که مسیح به یوحنا گفت:"اینک مادر تو" (یوحنا 27: 19) در حقیقت یوحنا از همان ساعت او را با خود برد، و این نشان می دهد که مریم توانایی فوق العاده ای ندارد، و نیاز دارد بر کسی تکیه کند. سرانجام در( اعمال رسولان 1:14) به مریم اشاره شده به عنوان یکی از زنانی که همواره با رسولان مشغول دعا بودند. هیچ صفت و نقش خاصی به مریم اختصاص داده نشده است.

به طور خلاصه، مریم محل بسیار ویژه ای داشت، اما فقط یک امتیاز،نه یک قدرت یا اقتدار . پرستش مریم، بت پرستی است و پرستش تنها متعلق به خداوند است .

 

 

فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد. آمین