AdunaŢi Ca Adunare A Lui Dumnezeu

C J Davis

  1. Adunarea este compusă numai din credincioşi  (1 Cor. 3:2);
  2. Permite acţiunea liberă a Duhului Sfant cand adunaţi ca adunare (1 Cor. 14). Aceasta ar fi cu totul imposibil dacă un individ sau un număr de persoane ar conduce acolo;
  3. Sunt adunaţi in Ziua Domnului să frangă painea, astfel  vestind 'moartea Domnului pana vine El'; amintindu-şi de El şi manifestand unitatea trupului in bucata intreagă de paine (1 Cor. 11:23-26; 10:16, 17; Faptele Ap. 20:7; Ioan 20:19; Luca 24);
  4. Sunt conduşi numai de Cuvantul lui Dumnezeu;
  5. Sunt adunaţi in Numele Domnului Isus, cum ar fi adunaţi in jurul Persoanei Sale dacă El ar fi aici in lume (Mat. 18:20)
  6. Exclud cu multă atenţie răul moral (ca in 1 Cor. 5), şi răul doctrinar (ca in 1 Cor. 12:3; 1 Ioan 4; 2 Ioan). Ei nu se văd ca fiind trupul ci văd pe toţi credicioşii ca aparţinand trupului;
  7. Sunt trişti de condiţia prezentă a mărturiei adunării lui Dumnezeu; sunt cu inima larg deschisă către toţi credincioşii, dar stau separaţi de tot ce este condamnat de Cuvantul lui Dumnezeu;
  8. Posedă darurile date de Dumnezeu (in evanghelişti, păstori, şi invăţători) daţi de Dumnezeu şi recunoscuţi astfel de ei (Ef. 4; Fapte 20:28).

Prezentand lucrurile in această lumină clară, cred că nu voi ofensa pe nici unul preaiubiţii sfinţi ai Domnului. Sper din toată inima ca să fie de ajutor fiecărui credincios să-şi descopere poziţia sa ecclesiastică in Scripturi.

C J Davis din Barbados