Cui Ne Rugăm?

Leonard Layne

Rugandu-ne şi adorandu-l pe Hristos

Introducere

Următorul comentariu are scopul de a arăta exemple biblice care ne invaţă cum să ne adresăm bincuvantatului Fiu al lui Dumnezeu in rugăciune şi adorare. Cu toate că aceste modele sunt tăgăduite de unele denominaţii, aici vom vedea că rugăciunile in Noul Testament nu au fost adresate numai Tatălui, ci şi Domnului Isus Hristos. De asemenea vom vedea exemple ca acestea atat in istorie, cat şi in cantări. Rugăciunile noastre sunt adresate Tatălui sau Fiului ca Domn, dar nu există autoritate scripturistică pentru rugăciunea adresată Duhului Sfant. El este Iluminatorul Divin. El aduce glorie Fiului (Ioan 16:13-14) cum Fiul descoperă pe Tatăl (Ioan 1:18). In general rugăciunea este adresată lui Dumnezeu Tatăl (vezi Gal. 4:6) in Numele Domnului Isus Hristos (Ioan 14:13), dar nu de aceasta ne vom ocupa aici. Tema noastră este rugăciunea adresata Domnului Hristos văzută in evanghelii, Faptele Apostolilor, epistole, şi la fel şi in istorie şi in cantări.

RugĂciuni Adresate Domnului Isus In Evanghelii

Ucenicii Domnului Isus I se adresau Lui, Ii cereau şi se rugau Lui in timpul călătoriei Sale pe acest pămant. Matei, Marcu, Luca şi Ioan sunt pline de exemple minunate cum cei 12 ucenici cat şi alţii se adresau Domnului Isus. Este important să vedem că nu a fost niciodată adresat direct ca "Isus". A fost chemat Domn sau Rabbi. Sa privim la următoarele exemple:

1)     "Si după ce a intrat in corabie, ucenicii Săi L-au urmat. Si iată, s-a starnit o furtună puternică pe mare, incat corabia era acoperită de valuri; iar El dormea. Şi ucenicii s-au apropiat şi L-au trezit, spunand: "Doamne, salvează-ne, pierim!" (Mat. 8: 23-25). Ei I-au recunoscut puterea Lui de a-i scăpa din pericol. Ce potrivit cuvantul din Vechiul Testament: " cine va chema Numele Domnului va fi mantuit" (Ioel 2: 32). Aceasta a fost intr-adevăr o rugăciune pentru scăpare. El a ascultat şi a răspuns rugăciunii lor. El este "acelaşi ieri şi azi şi in veci" (Everi 13:8). El ne poate scăpa azi dacă Ii cerem.

2)     Mărturisirea păcatelor a fost adresată lui Hristos. Aceasta nu arată numai divinitatea Sa, dar demonstrează şi faptul că Hristos a fost Cel căruia I s-au adresat. La inceputul lucrării Lui publice pe pămant, Petru şi-a recunoscut natura lui păcătoasă. El a căzut la picioarele lui Isus zicand: "Doamne, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos" (Luca 5:8).

3)     Pe muntele schimbării la faţă, cand Domnul a fost schimbat in prezenţa celor trei ucenici favorizaţi şi celor doi sfinţi din Vechiul Testament, Moise şi Ilie, Petru a zis Domnului Isus,  "Doamne, este bine ca noi să fim aici" (Mat. 17:4). Numele Isus inseamnă Domn sau Stăpan. Ucenicii au recunoscut că Domnul Isus era mai mult decat numai un om. Ei Il vedeau ca pe Mesia (Hristosul sau Unsul lui Dumnezeu), acum apărut intr-o condiţie glorificată tocmai in faţa ochilor lor. Cand suntem conştienţi de prezenţa Domnului Isus, atunci şi noi ne vom exprima aprecierea pentru un aşa privilegiu: "Doamne este bine să fim aici."

4)     Cu totul diferit a fost cel care a fost crucificat cu Domnul Isus. Nu ştim multe despre el, decat că a fost un criminal de rand, un hoţ. După ce el impreună cu celălalt talhar L-au batjocorit pe Domnul Isus, el şi-a venit in fire. Atunci i-a zis Domnului Isus, "Aminteşte-ţi de mine Doamne cand vei veni in impărăţia Ta!" Răspunsul este măreţ: "Adevarat Iti spun, astăzi vei fi cu Mine in paradis (Luca 23: 42-43). Din nou vedem implinirea promisiunii că toţi cei care cheamă Numele Domnului vor fi mantuiţi. Ce incurajare este asta, chiar şi rugăciuni de pe patul de moarte făcute in credinţă sunt ascultate şi primesc răspuns.

Din aceste cateva referinţe putem vedea rugăciuni adresate Domnului Isus in evanghelii. El a fost "Dumnezeu S-a arătat in carne" (1 Tim, 3:16), in injosire aici pe pămant. Observăm că El nu numai a ascultat aceste rugăciuni, dar le-a dat şi răspuns.

RugĂciuni Adresate Domnului Isus Hristos In Faptele Apostolilor

Dupa ce Domnul Isus S-a inălţat la dreapta Tatălui, a trimis Duhul Sfant, promisiunea Tatălui (Fapte 2). Cartea Faptele Apostolilor este des descrisă ca Faptele Duhului Sfant. Persoana divină este văzută mişcandu-se, vorbind şi dirijand in toată cartea. Cu toate acestea nu este nici un exemplu unde ucenicii s-au rugat Duhului Sfant cu toate că El este o Persoană divină. Totuşi sunt multe exemple unde creştinii de la inceput s-au rugat Hristosului inviat şi inălţat. Cineva a făcut o referinţă la numele "Domnul Isus" ca fiind Numele Său din adunare. Asta este pentru că Faptele Apostolilor prezintă legătura dintre trupul de pe pămant şi Capul din cer, şi Il vedem adresat ca Domnul Isus sau ca Doamne in loc de Hristos Isus sau Isus Hristos.

5)     Ştefan, unul din slujitorii aleşi ai adunării din Ierusalim (Fapte 6:5), a fost persecutat. După ce a predicat cu indrăzneală langă una din sinagogi, a fost omorat cu pietre, devenind primul martir al credinţei (Fapte 7:58-60). In rugăciune I-a cerut lui Dumnezeu zicand "Doamne Isuse, primeşte Duhul meu." Domnul era in cer cand Ştefan a declarat "Iată, văd cerurile deshise şi pe Fiul Omului stand la dreapta lui Dumnezeu" (Fapte 7:56). Mai tarziu cind a continuat să fie lovit cu pietre a ingenunchiat (ce postură pentru rugăciune!) şi a strigat "Doamne, nu le ţine in seamă păcatul acesta". El a implinit invăţătura Domnului său binecuvantat: "rugaţi-vă pentru cei care se poartă rău cu voi şi vă persecută" (Mat. 5:44). Nimic nu s-a schimbat din zilele ucenicilor in Faptele Apostolilor, in momente de pericol sau nevoie, creştinul cheamă "Doamne Isuse".

6)     Cand Hristosul inălţat se adresează lui Saul (mai traziu numit Pavel), "Saule, Saule pentru ce Mă persecuţi?", el răspunde intr-o rugăciune precisă adresată Domnului Isus Hristos inălţat, "Cine eşti  Doamne?" şi din nou "Ce să fac Doamne?" (Fapte 9:5-6 şi 22:10). El se roagă ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Este un om supus; cu faţa la pămant in faţa Suveranului său. Răspunsul lui nu este ca al lui Petru cu privire la apostolul Ioan, "Doamne ,dar cu acesta ce va fi?" (Ioan 21:21). El nu este ocupat cu voia lui Dumnezeu pentru alţii, ci pentru el. El este un om al rugăciunii. Rugăciunea sa este adresată Domnului Isus Hristos.

RugĂciuni Adresate Domnului  Isus Hristos In Epistole

7)     Mantuirea, in deosebi justificarea prin credinţă este tema măreţei epistole a lui Pavel către Romani. După ce declară ruina omului adusă de păcat şi remediul păcatului in evanghelie, apostolul arată nevoia de a mărturisi pe Isus ca Domn. El face referinţă la versetul din Vechiul Testament care l-am amintit deja: "oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit" (Rom. 10:13). Pentru că Domnul Isus este clar prezentat in Noul Testament ca Iehova din Vechiul, nu este nici o dificultate să ne rugăm Lui direct la fel ca şi Tatălui. De fapt, rugăciunea adresata Lui demonstrează validitatea dreptului Său in divinitate.

8)     Mai tarziu Pavel,in slujba sa pentru Domnul Isus a fost necăjit cu durerea sa in trup, pe care o descrie ca "un ţepuş pentru carne, un sol al lui Satan" (2 Cor. 12:7). S-a rugat pentru eliberare (cum s-au rugat multi pentru intervenţie divină) şi ca el să fie scăpat. Pavel a fost scăpat, dar cererea lui Pavel a fost respinsă, chiar dacă el s-a rugat de trei ori. Nu s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl, ci Domnului Isus Hristos şi cand scrie despre asta spune: "Pentru asta de trei ori L-am rugat pe Domnul ca să-l depărteze de la mine" (2 Cor. 12:8). Domnul a zis "nu" dar a adaugat, "harul Meu iţi este de ajuns; pentru că puterea Mea se desăvarşeşte in slăbicinue." (v.9).

9)     In 1 Corinteni, "epistola care-L prezintă pe Domnul Isus ca Domn", unde cuvantul 'Domn' (Greacă: kyrios, insemnand domn suveran) este folosit de 69 de ori; Pavel declară adunarea ca fiind compusă din acei ce se roagă direct Domnului Isus. Declaraţia din cap.1, versetul 2: "...către adunarea lui Dumnezeu, care este in Corint, către cei sfinţi in Hristos Isus, sfinţi chemaţi, impreună cu toţi cei care, in orice loc cheamă Numele Domnului Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru".

Scrisoarea este adresată bisericii lui Dumnezeu, nu creştinilor individuali, şi are in vedere intreaga comunitate creştină; ce numeşte in alt loc "casa credinţei" (Gal. 6:10). Tema este ordinea in adunare, şi el scrie celor ce nu sunt de acord cu el pe subiectul acoperirea capului: "Dar dacă cineva gandeşte să fie certăreţ, noi nu avem asemenea obicei, nici adunările lui Dumnezeu." (1 Cor. 11:16). Una dintre caracteristicile adunării lui Dumnezeu este tocmai acest lucru: membrii ei cheamă numele Domnului Isus Hristos. Aceasta nu este doar rugăciune in Numele Lui, dar chemand Acel Nume binecuvatat, adresandu-ne Lui direct.

10) In 2 Tim. Pavel descrie timpuri de decădere şi depărtare de la adevăr, dar scrie  că  totuşi vor fi din aceia care cheamă Numele Domnului. El il incurajează pe Timotei: "Dar fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inima curată" (2 Tim. 2:22).

In zile cind casa lui Dumnezeu (biserica lui Dumnezeu), descrisă in 1 Tim. ca fiind pură, este imprăştiată in toată 'casa mare' (Creştinismul), descris in 2 Tim. ca fiind fals, sunt totuşi unii care doresc să cheme numele Domnului dintr-o inimă curată (fără a avea alte motive).

Cat de grav este că mulţi nu se roagă Fiului lui Dumnezeu, şi caută să impiedice şi pe alţii să facă asta prin invăţăturile lor.

11) In Apocalipsa, chair ultima rugăciune din Biblie este adresată Fiului lui Dumnezeu: "Amin! Vino Doamne Isuse! (Apoc. 22:20). Cat de preţios este că cei care-L cunosc cheamă revenirea Sa ca să cunoască prezenţa Sa pe deplin. Aceasta demonstrează dorinţa lor de a fi aproape de obiectul afecţiunilor inimilor lor.

RugĂciuni Adresate Domnului Isus Hristos In Istorie

John Owen, Puritan englez (1616-1683) din cartea lui: "Persoana Domnului Isus Hristos".

"Rugăciunea este cea de- a doua ramură generală a onoarei divine - din acea onoare care se cuvine şi este acordată Fiului, ca şi Tatălui. Acesta este  primul exerciţiu al credinţei divine - respiraţia vieţii spitirtuale. ...Ea este atribuirea tuturor caracteristicilor divine şi excelenţele Persoanei care o invocăm (cui ne rugăm). ... De aceea apsotolul descrie biserica, sau credincioşii, şi o deosebeşte  sau ii deosebeşte de toţi ceilalţi ca in 1 Cor. 1:2, "Cu toţi care cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru." A chema Numele Domnului Isus exprimă invocare solemnă in felul de adorare. Iudeii chemau Numele lui Dumnezeu. Toţi ceilalţi in felul lor chemau numele zeilor lor. Prin aceasta biserica este distinsă de toţi ceilalţi - ea cheamă Numele Domnului Isus Hristos.

Şi cu siguranţă avem motive destule. Tot ce a făcut Domnul Isus pentru noi, şi toate principiile de dragoste, indurare, milă, şi putere işi au izvorul in natura Sa divină. ...Atunci cind apostolul Pavel a avut acel ţepuş in carne, "un sol al lui Satan, ca să mă pălmuiască", el a rugat pe Domnul de trei ori să-l indepărteze, 2 Cor. 12:7-8. El s-a rugat Domnului, adică Domnului Isus Hristos. Cand ne rugăm Domnului Isus, onorăm pe Fiul aşa cum onorăm pe Tatăl.

c) John Nelson Darby 1800-1882, din scrisorile sale:

"Spune-mi că  nu trebuie să-L ador pe Hristos şi mi-ai luat pe singurul Hristos care Il cunosc. Nu am decat Unul pe care Il ador şi căruia mă inchin cu o inimă mulţumitoare care Ii datorează totul Lui. Toţi ingerii lui Dumnezeu I se inchină şi orice genunchi se va pleca inaintea Lui. Dar mai mult: chemand Numele Domnului este cu alte cuvinte ce defineşte pe un creştin. Pavel a cerut Domnului de trei ori să ii ia ţepuşul şi Domnul i-a răspuns la rugăciune. Ştefan a strigat şi a zis "Doamne Isuse primeşte duhul meu". Hristos este Adonai din Vechiul Testament, ca in Isaia 6, Ioan 12, Psalm 110 şi in alte locuri.

Rugăciuni Adresate Domnului Isus In CantĂri

Multe cantări exprimă rugăciune, laudă şi adorare către Fiul lui Dumnezeu. Următoarele exemple demonstrează cum inimile scriitorilor acestor imnuri au fost indreptate să exprime această atitudine către Domul Isus şi către Tatăl.

         Stranşi in jurul Tău, Doamne Isuse,

         Uitand de tot şi doar privindu-Te pe Tine,

         O, ce bucurie ne dă prezenţa Ta,

         Chemandu-ne inimile la Tine!

         Cu veneraţie zăbovim

         In umbra crucii Tale,

         Care ne-a inchis inimile pentru totdeauna,

         Pentru lume şi tot gunoiul ei.

D-ra C A Wellesley, secolul XIX

         Isuse, doar gandul la Tine,

         Umple pieptul cu satisfacţie;

         Dar mult mai dulce este să-Ţi vedem faţa,

         Şi să ne odihnim in prezenţa Ta.

Bernard din Clavius, secolul XII

Concluzie

In acest studiu asupra rugăciunii şi adorării adresate Domnului Isus, am văzut exemple din Noul Testament demonstrand rugăciuni adresate Fiului lui Dumnezeu. Am văzut şi exemple din scrierile istorice şi un mic exemplu din multele sute de cantări care sunt adresate Domnului Isus, arătand că rugăciunea şi adorarea (nu doar in particular, dar şi in public) este ca să fie adresată lui Dumnezeu Tatăl dar la fel şi Fiului. Domnul Isus să ne păstreze aproape de El căutand să păstrăm mărturia Numelui Său iubit şi să ne rugăm Lui cu inimi curate.