Ιδού έρχομαι ταχέως

Ξέρετε ποιος είπε: «Έρχομαι ταχέως;» Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι πιο πολύ και από βέβαιο ότι οι Άγιες Γραφές δεν λένε ψέματα, αφού όσα διαβάζουμε σ’ αυτές τα έγραψαν άγιοι άνθρωποι του Θεού με εντολή Του. Οι δύο αυτές λέξεις είναι γραμμένες στο τέλος του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης (22:12). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, φώτισε τον Απόστολο Ιωάννη να γράψει αυτά τα λόγια, πριν από δύο χιλιάδες χρόνια περίπου!

Από όλα τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, εύκολα καταλαβαίνουμε πως ο Κύριος είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι νομίζουμε. Οι Γραφές αναφέρουν πως «για τον Κύριο χίλια έτη είναι ως ημέρα μία και ημέρα μία ως χίλια έτη». Οι άπιστοι μπορεί ν’ αμφισβητούν τις Άγιες Γραφές, όπως οι πυγολαμπίδες που κρύβονται και δεν θέλουν να δουν το φως· όμως αυτή η άρνησή τους δεν σταματά τη λάμψη του ήλιου, ούτε την ζωογόνο δύναμή του.

Κάθε άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή γιατί «ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον εις ψυχήν ζώσαν». Η ψυχή θα ζει πάντοτε, είτε ευτυχισμένη κοντά στο Θεό, που την έδωσε, είτε αιωνίως δυστυχισμένη μακριά Του. Δεν υπάρχουν μεσαίες καταστάσεις. Είτε «μετ’ εμού εν τω παραδείσω» είτε μακριά Του, με τον εχθρό των ψυχών, τον διάβολο.

Είναι πράγματι φοβερή τραγωδία να φεύγουν καθημερινά τόσες ψυχές χωρίς την μοναδική σωτηρία του Χριστού. Στον Γολγοθά τελείωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και περιμένει να συμπληρωθεί η Εκκλησία Του, το Σώμα Του, για να έλθει στα σύννεφα να πάρει τους πιστούς Του, μαζί Του, στον Οίκο του Πατέρα Του. Πριν αναληφθεί είπε στους δικούς Του πιστούς μαθητές. «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το Ευαγγέλιον» (Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 16:15). Αυτό το μήνυμα το δέχονται όλοι οι Χριστιανοί σήμερα;

Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην ομίχλη της άγνοιας και πεθαίνουν στο σκοτάδι, από έλλειψη γνώσης για το θέλημα του Θεού. Γνωρίζετε για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, που έκανε ο Κύριος Ιησούς στον σταυρό και μπορεί ν’ αποκτηθεί απλά με πίστη στον Θεάνθρωπο; Τα χέρια του Κυρίου τρυπήθηκαν για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και είναι απλωμένα για να τους ευλογήσουν. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Λόγος Του γράφει: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:16). Ο καθένας μπορεί να σωθεί με απλή πίστη στον Χριστό, που σταυρώθηκε για μένα και για σένα.

Σκεφθείτε την κρισιμότητα των άθλιων ημερών που ζούμε.

Σκεφθείτε την εξάπλωση της αθεΐας και γενικά την δυστυχία του ανθρώπου χωρίς Χριστό.

Η υπερηφάνεια των διανοουμένων και η μαχητικότητα των πολιτικών του κόσμου δεν θα σώσει ποτέ το ανθρώπινο γένος.

Συλλογιστείτε λοιπόν πόσο μοναδική και σοβαρή είναι η δήλωση του ίδιου του Θεού, όταν φωτίζει τον απόστολο Λουκά να γράψει στις Πράξεις των Αποστόλων (4:12), «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν».

Το όνομα και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η μοναδική οδός σωτηρίας για τους ανθρώπους. Είναι δώρο Θεού στην ανάγκη των ψυχών των ανθρώπων, επειδή είναι αδύνατο να σωθεί κανείς χωρίς να πιστέψει στον Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θεώρησε τόσο πολύτιμες τις ψυχές μας ώστε έχυσε το αίμα Του για να τις λυτρώσει.

Αγαπητέ αναγνώστη, οι τελευταίες προσκλήσεις του Θεού απευθύνονται στους ανθρώπους τώρα. Τεράστιες δυνάμεις του κακού διασταυρώνονται πάνω στη γη, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος εξακολουθεί να γεμίζει τον ουρανό με αμαρτωλούς (όπως τον ληστή που ήταν σταυρωμένος δίπλα στον Κύριο Ιησού), που σώθηκαν με την δωρεά του αίματος του Κυρίου Ιησού. Αυτό είναι χάρις, είναι δώρο Θεού.

Ο Κύριος Ιησούς έρχεται

Είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε. Σύντομα θα έρθει ο Κύριος στα σύννεφα ν’ αρπάξει τους πιστούς κοντά Του, αφού τους μεταμορφώσει, δίνοντάς τους ένδοξα σώματα (Α’ Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 4:16-18). «Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». (Σημειώστε ότι τα εδάφια αυτά, από την Καινή Διαθήκη, διαβάζονται σε κάθε κηδεία, αλλά σχεδόν κανείς δεν καταλαβαίνει τη σημασία τους). Στον ουρανό θα μεταφερθούν οι πιστοί και θα κατοικήσουν στο σπίτι του Πατέρα τους και Θεού. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 14:3.

Αγαπητέ αναγνώστη, ο Κύριος έρχεται! Πριν είκοσι αιώνες είπε «Ναι, έρχομαι ταχέως». Είναι πιστός στην υπόσχεσή Του. Είναι γραμμένο. Δώσε τώρα την καρδιά σου στον Χριστό για να είσαι μαζί Του αιώνια. Μην αναβάλεις ούτε λεπτό. Το αύριο δεν είναι δικό σου. Δέξου την πρόσκληση του Κυρίου που λέει: «Ιδού στέκομαι στην πόρτα και κτυπώ. Εάν κάποιος ανοίξει, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου». Σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου λέει επίσης ο Χριστός: «Όποιος πιστεύει στον Υιό, έχει ζωή αιώνιο, όποιος όμως παρακούει τον Υιόν, δεν θα ιδεί ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του» (Ιωάννου 3:36).

Αγαπητέ, σπεύσε γρήγορα στη σκιά του σταυρού και παράδωσε τον εαυτό σου στον Υιό του Θεού, ώστε να σωθείς αιωνίως, και να περιμένεις, μαζί με τους άλλους σωσμένους, από τώρα τον Σωτήρα, έχοντας στα χείλη την ευλογημένη ευχή:

Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 ΑΘΗΝΑ 106 78

ΤΗΛ. 210/3821381 – 210/4621581

Αν θέλετε μια Καινή Διαθήκη γράψτε μας να σας την στείλουμε δωρεάν.