Links

FAQ - veel gestelde vragen
over de basis van het Christelijk geloof

 

St. Uit het Woord der Waarheid

Link: Uit Het Woord Der Waarheid

 

- De Bijbel en Bijbelgedeelten

- Goede lectuur bij de Bijbel

- overdenkingen over Bijbelgedeelten

- overdenkingen over Bijbelse thema's

- Christelijke kalenders

- Evangelisatielectuur

 

Stichting 'Uit het Woord der Waarheid' is een stichting die al een vijftig jaar bestaat en als doel heeft 'de Weg, de Waarheid en het Leven' bekend te maken.

Dit doen we zowel in ons eigen land in de Nederlandse taal, alsook door hulp aan lectuurwerk in andere landen. Allereerst gaat het daarbij om verspreiding van de Bijbel en Bijbelgedeelten.

Daarnaast richten we ons op het beschikbaar maken van goede lectuur bij de Bijbel (overdenkingen over Bijbelgedeelten en Bijbelse thema's), Christelijke kalenders en evangelisatielectuur. Sinds najaar 2001 zijn we namelijk tevens uitgever van Evangelie-Lektuur Kinderdijk.

Vraag gerust onze catalogus aan!

Postbus 260
7120 AG Aalten (NL)
tel. +31 (0) 543-471746
fax +31 (0) 543-47833
email