Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Welcome to the Biblecentre - Filipino

Maligayang pagdating sa Biblecentre - Filipino

Ang site ay naglalaman ng maraming komentaryo sa Bibliya gayundin ng mga artikulo sa mga paksa sa Bibliya at sa maraming lugar ng praktikal na pamumuhay Kristiyano. Nagbibigay din kami ng mga link sa iba pang mga web site ng Kristiyano. At lahat ng ito sa mahigit 40 wika. Enjoy!

Latest videos


Most recent additions